понеделник, 1 април 2013 г.

Продължаваме да трупаме бели пари за черни дни


     Спестяванията на домакинствата в страната достигнаха рекордните 36.5 млрд. лв. в края на февруари, сочат данни на Българската централна банка.
Повишение на депозитите статистиката на БНБ отчита за 29-ти пореден месец, като само през февруари привлечените влогове (след приспадане на изтеглените) бележат ръст от 495 млн. лв.
Това се случва въпреки понижението на лихвите по спестяванията и въпреки въведения данък върху лихвите по депозитите от 10%, считано от 1 януари 2013 г.
      Очакванията, че нововъведеният данък ще успее да стимулира икономиката чрез увеличено потребление на домакинствата за момента не се оправдават. Припомняме, че за първия месец на 2013 г. от този нов налог бяха внесени 8.6 млн. лв.
Според закона данъкът се внася от финансовите институции до края на месеца, следващ месеца, в който са изплатили лихвата на гражданите.
Последните актуални данни:
В края на февруари спестяванията на домакинствата в търговските банки достигат 36.5 млрд. лв., или с 4.04 млрд. лв. повече спрямо година по-рано.
За месеца повишение като процент от общите спестявания се отчита при депозитите в други валути до 8.32 на сто, за сметка на спад в левовите и евровите влогове, които са съответно 52.90 и 38.78 на сто от всичките.
Лихвите към момента
През февруари 2013 г. спрямо февруари 2012 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.65 пр.п. до 4.55%, а по тези в евро– с 0.61 пр.п. до 4.04%.
В сравнение с януари 2013 г., средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове спада с 0.18 пр.п., а по тези в евро– с 0.21 пр.п.
                                                                                                                     От интернет

      Това е основната причина за кризата. Нужно е хората ясно да разберат че медиите, особено телевизията се явяват основен инструмент за управление на масите. Хората си изграждат представа за света и ставащото по него от това, което им показват по телевизора. Само дето много малка част от тази информация има нещо общо с истината. Власт имащите представят на масите нещата така както те преценят. Спокойно мога да заявя че 90% от това, което виждаме на синият екран е пропаганда, психологически внушения или платена информация. Новините се представят абсолютно избираемо. И да се върнем на кризата: казват по телевизора че има много страшна световна финансова криза и ето ви кризата. Хората спират да харчат парите си от страх за бъдещето, потреблението на стоки и услуги спада, фирмите не могат да реализират продукцията си. Много фирми от дребният и среден бизнес фалират. Тези,които удържат , започват съкращения. В резултат на фалитите и съкращенията се увеличава безработицата, а безработицата е най-големият бич за обществото, защото когато няма приходи няма живот. И така кризата става реална и осезаема. А всичко е започнало с едно съобщение по телевизора. Представете си само какво ще стане  ако тези 36.5 милиарда се влея българската икономика. Ако хората извадят тези "приспани" пари и започнат да потребяват стоки и услуги според потребностите си. Фирмите отново ще заработят, ще започнат да наемат работници, ще вдигнат заплатите и - КРИЗАТА ЩЕ ОТИДЕ В НЕБИТИЕТО. 
       Целта е хората да нямат пари и да са зависими от правителството, банките и власт имащите. Сега събраха парите на хората на едно място. Следва да се измисли начин да им се отнемат. А начини има. Единият е като въведат данък 30% върху вложенията, което в самата си същност е национализация на капитали. Другият е да преизчислят  курса на лева спрямо еврото. Най-бруталният е като организират фалити на банки, нещо което преживяхме вече през 1996 година. Ситуацията е следната: има криза защото тъпчем парите в банките вместо да ги вливаме в икономиката, същото като вратата на затвора е отворена и няма пазачи, но хората продължават да си стоят вътре от страх.

Поздрави                                                                                         Андреян Иванов


Няма коментари:

Публикуване на коментар