неделя, 28 април 2013 г.

Поставяне на цели


Поставянето на разумни и достижими цели е първата стъпка към успеха. За да се превърне една цел в нещо повече от празна мечта, тя трябва да съчетава някои задължителни елементи. Ето кои са те според книгата „Как да обогатим живота си“ на Дейл Карнеги („Колибри“):

1. Да бъде ясно формулирана. Очертайте ясно какво точно искате да постигнете.

2. Да бъде разумна. Поставянето на цели няма никакъв смисъл, ако те не могат да бъдат осъществени. За да си осигурим това, е добре да разделим дългосрочната цел на реалистични междинни етапи.

3. Да бъде вдъхновяваща. Ако си поставим леснопостижима цел, тя няма да ни мотивира. Трябва да си поставяме цели, които изискват усилие към усъвършенстване и растеж.

4. Да бъде основана на действие. Ако не сме наясно с действията, необходими за изпълнение на поставените цели, то тези цели не са нещо повече от добри пожелания.

5. Да бъде измерима. Когато притежават финансови или количествени параметри е лесно, но как да определим своя напредък при нематериалните цели? Един способ за това е като разделим основната цел на отделни сегменти, с график за осъществяването на всеки един от тях.

6. Да бъде записана черно на бяло. Записването на целите ни гарантира, че тя няма да бъдат забравени или изгубени в забързаното ни ежедневие. Направете си списък с дългосрочните и междинни цели, разпечатайте го с едри букви и го окачете там, където ще го виждате всеки ден (над бюрото, хладилника, огледалото). Четете ги, препрочитайте ги, запомнете ги наизуст и постоянно си повтаряйте „Какво правя, за да постигна тези цели?“.

7. Да бъде гъвкава. Когато целта престава да бъде актуална, не бива да я следвате сляпо. Икономическите условия например вече може да не са подходящи за замисленото начинание. Това не означава непременно да изоставим идеята си – може да е необходимо само известно преосмисляне или известна подготовка.

8. Да се застъпва със следващата цел. След като сте реализирали дадена цел, поставете си нова.

Дейл Карнеги съветва да оповестяваме целите си. Когато околните знаят за нашата цел, те ни подкрепят в постигането й. Важно е и да следим напредъка си. Трябва да си поставим конкретни параметри и срокове, доколкото това е възможно, или да въведем някакъв способ за отчитане на приближаването ни до крайния резултат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар