неделя, 1 септември 2013 г.

За планирането

  Едни ще бъдат богати а други ще бъдат бедни и парите нямат никакво отношение кой какъв ще бъде. Единственият определящ фактор е начинът на мислене на даденият човек. Успелите хора знаят със сигурност че едно от най-важните за успеха неща е поставянето на  цели и планирането как да бъдат постигнати целите. Планирането е в основата за изграждането на успешен и изпълнен с благоденствие живот. Нещо повече: планирането е единственото средство за намаляване на рисковете, съпътстващи живота ни:
    Обратно на успелите хора, бедните са убедени че нямат абсолютно никаква намеса в случващото се с тях и около тях. Те са сигурни че всичко онова, което им се случва е предопределено от Всевишния и те не могат да направят нищо за това. "Така ти е писано" -казват и се примиряват с всичко в живота си. Сигурни са че нищо не зависи от тях и не правят нищо за да подобрят живота си.
                                      Повечето хора се оставят на течението на живота.

 Веднъж бяхме насядали на масата под асмата десетина приятели. Намирахме се на вилата , посръбвахме изстудена ракийка, по стар български обичай и се любувахме на природата. Разговорите прескачаха от детството, казармата/мъжка му работа/ политиката, спорта. По едно време ни в клин ни в ръкав, най-бедният ми приятел изтърси: "Който си прави планове разсмива Господа." Втрещих се. Погледнах го внимателно да не би нещо да не съм дочул. Той изглеждаше като мъдрец, току що казал най-великата мъдрост на света. Безсъмнено вярваше на казаното. "Ето защо постоянно нямаш пари си казах."- но иначе си замълчах. Този човек ме хвърли в размисли. Бедните вярват в подобни приказки. Бедните вярват че живота им се случва, обратно на богатите, които вярват че творят живота си. Че живота е такъв, какъвто си го направиш сам.
        Ще завърша отново с формулата на успеха, която съм писал вече в този блог. Но нека се замислим отново за ролята на планирането в живота ни.
                    ЖЕЛАНИЕ ,ЦЕЛ, ПЛАН, ЗНАНИЕ,  РЕШИТЕЛНОСТ, ТЪРПЕНИЕ и ВЯРА!
Желание да променим себе си и живота си. Цел-как бихме искали да изглежда живота ни за да сме щастливи. План- какво е нужно да направим за да осъществим целите си. Знание-  какво е нужно да знаем и умеем за да осъществим планът си. Решителност - смелост и непоколебимост по трънливият път за реално създаване на нещата от нашият план. Търпение, защото осъществяването на плана ни ще мине през огън и вода, през пречки и провали и ще отнеме време, но трябва никога да не се предаваме. Вяра- вярата е онова нещо, което ни кара да сме уверени в себе си и ни дава силата да не се откажем. Вярата е сила, която променя света. "Вяра колкото едно сенапено зрънце може да повдигне планината"-Библията

Поздрави на планиращите.                                                          Андреян Иванов

Няма коментари:

Публикуване на коментар