четвъртък, 11 юни 2015 г.

Минималната заплата трябва да се формира на пазарен принцип

Как гледате на дискусиите около минималната работна заплата? Очаквате ли тя да продължава да расте?
 
     Икономиката вече е настроена към настоящото ниво на минималната работна заплата (МРЗ) и правителството вероятно ще я препотвърди.
Колкото до самата МРЗ и начинът, по който се определя нейният размер, аз категорично смятам, че това е неправилен подход. Не може административно, без каквито и да е критерии, което и да било правителство да решава колко да бъде тя. Ако проследите нейната динамика, тази на средната работна заплата (СРЗ) и динамиката на брутния вътрешен продукт (БВП) през последните 5-6 г., ще видите, че ножицата между МРЗ и СРЗ се разтваря все повече – МРЗ расте с много по-висок темп, а БВП расте дори с още по-нисък темп от СРЗ. Това е икономически необосновано. Смятам, че всяко административно вмешателство от страна на властта в тези съотношения, води до негативни последици за икономиката.
Заплатите трябва да растат на пазарен принцип – според производителността на труда и БВП. В най-лошия случай те могат да бъдат формирани по определен административен начин при ясни критерии и обвързаност с цялата икономическа обстановка и растежа на БВП. Това може да се случи по сектори и при договореност между партньорите в различните такива. Знаете, че минималните осигурителни прагове се определят точно на тази база. Не може да искаме МРЗ или СРЗ на IT бранша да бъде еднаква с тази на шивашкия например.
Ако трябва да има административно определяне на МРЗ, то трябва да бъде според ясни критерии и след договаряне с всеки отделен бранш, т.е. да имаме МРЗ по браншове.
                                                                                                       Менда Стоянова

Няма коментари:

Публикуване на коментар