петък, 6 юли 2012 г.

Наполеон Хил за постиженията в живота

         Ако изберете случайно стотина души и ги попитате какво искат най-много да постигнат в живота си, деветдесет и осем няма да могат да ви дадат смислен отговор. Ако все пак ги притиснете, ще чуете какво ли не - сигурност, пари, щастие, слава, власт, социално признание, талант за музика, танци или писане........ Само че нито един няма да може да ви опише, дори и в най-общи линии, накакъв ПЛАН, с чиято помощ се надява да постигне тези мъгляви желания. Богатството не се отзовава на първата прищявка. То отива само там, където има определен план, ясно заявено желание и непоклатимо ПОСТОЯНСТВО.
       Когато изследваме безпристрастно успели хора, стигаме до неизбежното заключение, че ПОСТОЯНСТВОТО, съсредоточените усилия и ЯСНО ОПРЕДЕЛЕНАТА ЦЕЛ са основният източник на техните достижения.
                                                                                                                     Наполеон Хил

Няма коментари:

Публикуване на коментар