вторник, 26 юни 2012 г.

Кой печели в живота

„Някога, много много отдавна, Индийският император изпратил на владетеля на Персия малък подарък – кутия Шах, към която бил прикачен малък свитък. В писмото обаче не се обяснявало нищо за правилата на играта. Посланието било съвсем кратко и в него се казвало следното:
„Който по-добре мисли, който повече знае, който по-напред успява да види – винаги той печели играта! Такъв е Животът!“
Щом видял ст...ранния подарък, Персийският цар повикал най-мъдрия си везир. След като му разказал за получения дар и му показал прикрепеното към него писмо, той поискал от везира да разгадае значението и правилата на тази странна игра. А междувременно, трябвало и да създаде някаква друга, която пък той да подари в отговор на владетеля на Индия.
Везирът веднага се заел с поставената му задача. Трудил се усърдно и след няколко седмици успял да разгадае всички ходове на всяка от фигурите в Шаха, както и правилата по които се играе той. А след още десетина дни изработил друга игра, която предал на своя господар, наричайки я Табла.
От тогава са минали повече 1400г., но таблата не само, че се е запазила във времето, но и днес продължава да е една от най-популярните и предпочитани игри. Малцина обаче са хората, дори и сред най-запалените играчи, които знаят от какво се е вдъхновил нейният създател и какъв замисъл е вложил при конструирането й…
В основата на играта е поставено времето:
-Това, че таблата е една – символизира единството на годината. Четирите ъгъла на кутията – са символ на четирите годишни сезона.
-Срещуположните 2 х 6 отделения във вътрешността на таблата – са всъщност 12-те месеца в годината.
-Сборът на всички пулове е 30 – колкото е средно броят на дните в един месец.
-Цветът на пуловете – черни и бели, олицетворяват деня и нощта.
-А срещуположните 2 х 12 отделения – са 24-те часа на денонощието.
Когато владетелят на Персия изпращал на Индийския император Таблата като подарък, му написал и следното писмо:
„Да, приятелю, вярно си го казал. Който по-добре мисли, който повече знае, който по-напред успява да види – той печели! Но винаги е нужен и малко Късмет! Това всъщност е Животът. Затова, нека Късметът винаги да бъде на Твоя страна!“
 
 
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар