сряда, 11 април 2012 г.

Причина за бедноста 2

          Поредните две причини за бедноста. Гражданите носят на гърба си икономиката. Всички работещи хора допринасят за това ръстът на икономиката да вурви нагоре. Наемните работници произвеждат стоките и услугите, срещу което получават заплати, които изхарчват и по този начин увеличават финансовият оборот на държавата. Предприемачите от дребният и средният бизнес, както и корпорациите организират производството, вносът и износът на стоки и услуги, като от своя страна също допринасят за увеличение на паричните потоци в страната. Всеки човек, независимо дали получава своите приходи като наемен работник, свободна професия, бизнес собственник или инвеститор , получава някаква сума пари, с която да удовлетвори житейските си нужди. И тук се намесват следващите две причини, държащи хората в бедност"
         ПРАВИТЕЛСТВОТО чрез налагането на данъци отнема част от приходите на хората и тази част никак не е малка. Поради множеството частни случаи няма да навлизаме в конкретиката на определените данъци, а ще разгледаме нещата по принцип.
         БЕДНАТА КЛАСА в голямата си част получаваща своите приходи като наемни работници, плаща най-големите данъци и това е една от основните причини за тяхната бедност. Това е така защото наемните работници и свободните професии първо плащат данъци и после харчат. Правителството удържа своите данъци преди още работникът да си е видял парите. Данък социално и здравно осигуряване плюс данък печалба възлизат на около 40 % от прихода, като добавим и 20% ДДС който плащаме при покупката на всички стоки и услуги, се получава така че всеки средностатистически наемен работник плаща 60% от приходите си на държавата. Затова препечелените пари са най-евтини и са наричани 40% пари. Наемният работник заработва 100 лева и харчи само 40 лева от тях. По този начин измъкването от бедноста става невъзможно.
        СРЕДНАТА КЛАСА, хората с високи заплати като наемни работници или предствавителите на свободните професии, получават по-големи приходи, но поради същите причини колкото повече пари получават, толкова по-големи данъци плащат. Отново работят за 40% пари.
       Представителите на БОГАТАТА КЛАСА получават своите приходи като бизнес собственници или инвеститори.Докато наемните работници и представителите на свободни продесии първо плащат данъци и тогава харчат, то представителите на класата на богатите първо харчат , после плащат данъци. Не е справедливо. И никой не е казал че е. Такива са правилата на играта наречена потоци пари. Така е защото правилата на играта са написани от богатите. И нищо неможе да се направи. Освен да упознаем правилата и да се възползваме от тях. Бизнес собственникът или инвеститорът оперира чрез някакво Юридическо лице. АД , ООД, ЕООД и т.н. така наречените фирми. Фирмата получава приходи, харчи и върху това което остане плаща данъци. Така ако фирмата купи някакъв актив, например магазин, който ще носи допълнителни приходи, сумата за закупуването ще мине за разход и върху нея няма да се платят дължимите 20%ДДС и 10% корпоративен данък. Така фирмата използва парите на правителството за да увеличава своите активи и от там и приходите. Инвеститор, който притежава примерно 10 магазина и е дал всеки от тях за по 1000 лева наем ще получи 10 000 лева приходи и ще дължи единственно 10% данък печалба. Така той ще има на разположение 9 000 лева. Ако един наемен работник получи 10 000 лева заплата ще разполага най-много с 3500 до 4000 хиляди лева. Така богатите стават все по- богати а бедните все по- бедни. Богатият татко на Роберт Кийосаки казва че има два вида приходи: добри приходи и лоши приходи. Добри приходи са пасивните приходи, от наеми, бизнес собственност, авторски права, патенти и други, лоши приходи са заработените приходи.

         Вторият фактор на бедноста са лихвите. Хората масово вземат кредити под формата на кредитни карти, потребителски кредити, жилищни ипотечни кредити, кредити за покупка на автомобили ,бяла и черна техника и т. н и т. н. Тука отново имаме добри кредити и лоши кредити. Неразбирането на разликата между двата води до обедняване на хората. Лош кредит е всеки кредит който изплащаме със собственната си кръв и пот. Който изплащаме със заработените си пари. Кати имаме в предвид че 60% от заплатата ни отива за даанъци, сега и 10-18% отиват само за лихви по лошият ни кредит, още 10% за главницата и накрая излиза че губим 80-88% от заплатата си и се налага да живеем с 20 до 12% от първоначалният си приход. А все още не сме говорили за тока и водата. Поради тази причина много семейства изпадан в несъстоятелност да си изплащат сметките.Лоши кредити са кредитите за къща, защото къщата е пасив и не носи пари. Кредит за атомобил, също пасив. Потребителските кредити са направо престъпление, защото чрез тях просто изхарчваме днес пари, които още не сме изкарали, и после работим и работим без пари. Не казвам че банките са нещо лошо. Лошо е неправилното употребяване на банките. Кои са добрите кредити: тези кредити с които купуваме активи, които ни носят приходи. Ако даден човек купи магазин за сумата от 50 000 лева , после до даде под наем за 1500 лева, вноската по кредита е 1000 лева и му остават пасивен приход от 500 лева. След 4 години и 2 месеца кредитът ще бъде изплатен и тогава човекът ще е собственник на магазин и ще получава пасивен приход от него 1500 лева. И през цялото време магазинът сам е изплащал кредита , а не се е налагало собственникът да го изплаща от заплатата си. Това е добър кредит. Богатите цял живот вземат добри кредити и купуват активи, по този начин стават все по-богати. Бедните цял живот вземат лоши кредити, купуват пасиви и стават все по-бедни.

          По този начин се случва ставащото на рисунката. Гражданите цял живот работят от сутрин до вечер, мъкнат на гърба си икономиката, дават парите си на правителството и на банките и стават все по бедни. Правителството си живее на гърба на гражданите а банките правят пари. Богатите познават правилата на играта, измъкнали са се от тази ситуация, плащат по-малко данъци / законно!/ всемат добри кредити от банките, купуват активи и активите работят за тях.
         Има изход от тази ситуация. Просто е необходимо да се образовате финансово за да поставите под контрол парите и живота си. Изкренно Ви препоръчвам книгите на Робърт Кийосаки, единственният според мен учител по финансова грамотност.
                                                                                                            Андреян Иванов

Няма коментари:

Публикуване на коментар